Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK ( EFFECTIVE REMORSE IN TAX EVASION CRIMES )

Author : DOĞAN ŞENYÜZ

Abstract

New regulations were brought into force regarding tax evasion crimes ensured in TPL Article 359. Maximum penalties for crimes were increased. If tax evasion criminal acts cause loss of tax and tax misdemeanors, it is foreseen that the penalty of imprisonment will be reduced depending on the payment on certain conditions. Thus, by decreasing penalties for tax evasion crimes, a direct relationship was established between the loss of tax and tax misdemeanors. . The regulations have aspects that can be criticized and discussed in terms of law systematics, and other perspectives.

Keywords: Tax evasion crimes, remission, effective remorse,


7394 sayılı Kanunla[1] VUK m. 359’da hüküm altına alınan vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.  Bunlardan biri de kaçakçılık suçu fiilleriyle aynı zamanda vergi ziyaı ve vergi kabahatleri ortaya çıkarsa bunların belirli şartlarda ödenmesine bağlı olarak hapis cezasında indirim yapılacağı öngörülmesidir.  Böylelikle vergi kaçakçılığı suçlarının cezalarının indirilmesi ile vergi ziyaı ve vergi kabahatleri arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş ve suçlar etkin pişmanlık kapsamına alınmıştır. Düzenlemenin kanun sistematiği ve diğer bazı açılardan eleştirilebilir ve tartışılabilir yanları vardır.

 

[1] Kanun, 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Keywords: vergi kaçakçılığı suçları, cezalarda indirim, etkin pişmanlık,