Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN EKONOMİK ROLÜ VE BİREYSEL BAĞIŞLARIN ARTAN ÖNEMİ ( THE ECONOMIC ROLE OF NONPROFIT ORGANIZATIONS AND THE GROWING IMPORTANCE OF INDIVIDUAL GIVING )

Author : Yusuf AYDIN

Abstract

The role of Nonprofit Organizations (NPOs) in recent years, especially during the Covid-19 pandemic has become particularly important. Nonprofits have a significant place in economic and social activities today but also constitute a large portion of employment in developed countries. NPOs are essential institutional actors in mobilizing regional economic growth and development, community growth and development, motivating people, and implementing social assistance programs to support government efforts at the grassroots level. There are almost 12.5 million paid workers employed by U.S. nonprofit establishments (Salamon& Newhouse, 2020). NPOs are gaining an important place in the American economy. They make significant contributions to employment, employee compensation, and expenditures on goods and services. Nonprofit organizations are a very broad sector that covers many areas from health and education services to social services, women's rights, animal rights, human rights, environmental management and so forth. This research highlights the growing importance of NPOs in the economy and draws attention to the rise of individual giving.

Keywords: Nonprofit Organizations,Economy


Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların rolü son yıllarda, özellikle Covid-19 pandemisi sırasında önemli hale geldi. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar günümüzde ekonomik ve sosyal faaliyetlerde önemli bir yere sahip olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde de istihdamın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bölgesel ekonomik büyüme ve gelişmeyi, toplumsal büyümeyi ve gelişmeyi harekete geçirmede, insanları motive etmede ve hükümet çabalarını taban düzeyinde desteklemek için sosyal yardım programlarını uygulamada temel kurumsal aktörlerdir. ABD'deki kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından istihdam edilen yaklaşık 12,5 milyon ücretli işçi bulunmaktadır (Salamon& Newhouse, 2020). Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Amerikan ekonomisinde önemli bir yer kazanıyor. İstihdama, çalışan tazminatına ve mal ve hizmet harcamalarına önemli katkılar sağlarlar. Sivil toplum kuruluşları sağlık ve eğitim hizmetlerinden sosyal hizmetlere, kadın haklarından hayvan haklarına, insan haklarından çevre yönetimine kadar birçok alanı kapsayan çok geniş bir sektördür. Bu araştırma, kâr amacı gütmeyen kuruluşların ekonomideki artan önemini vurgulamakta ve bireysel bağışın yükselişine dikkat çekmektedir.

Keywords: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Ekonomi