Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI AÇISINDAN ARABULUCULUK KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ( EVALUATION OF MEDIATION IN TERMS OF TAX DISPUTES )

Author : İmran SEMİZ

Abstract

The Turkish legal system includes two ways to resolve disputes. Litigation and alternative dispute resolution methods are the methods used for the resolution of disputes. For the last few years, mediation is a prominent alternative dispute resolution method in the Turkish Legal System. The leading subject of this study is whether mediation, which has enforceability for private law disputes, is also suitable for tax disputes. In this framework, evaluations will be made by considering the views in the doctrine.

Keywords: Mediation, Tax disputes, Alternative dispute resolution methods, Compromise


Türk Hukuk Sistemi’nde uyuşmazlıkların çözümü için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki yargı yoluyla uyuşmazlıkların çözümü diğeri ise yargılama yapılmadan, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak suretiyle uyuşmazlığın çözümüdür. Türk Hukuk Sistemi’nde son yıllarda en çok gündemde olan alternatif uyuşmazlık çözüm yolu arabuluculuk kurumudur. Özel hukuk uyuşmazlıkları için başvurulabilen arabuluculuk kurumunun vergi uyuşmazlıkları için de uygulanabilir olup olamayacağı bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda doktrindeki görüşlere yer verilmek suretiyle değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Keywords: Arabuluculuk, Vergi Uyuşmazlıkları, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Uzlaşma