Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

HEYKELLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROGRAMLAR İLE UYGULAMA OLANAKLARI ÜZERİNE ( ON THE APPLICATION OPPORTUNITIES OF SCULPTURES WITH COMPUTER AIDED SOFTWARES )

Author : İlker YARDIMCI

Abstract

In the last century, the expression possibilities of the art of sculpture have reached unlimited possibilities conceptually and formally. These possibilities have completely changed the forms of practice and expression in urban and public spaces within the historical process of sculpture. The close relationship of art with technique and technology can be followed closely today. Computer-aided design-modeling programs and technologies are used in sculpture as a branch of art, as a reflection of this relationship in current conditions, and the boundaries of sculpture's expression and application possibilities continue to expand. In the content of the study; The possibilities provided by computer-aided design programs to the sculpture area, the realization of sculptures in digital environment with these programs and applications in open spaces are presented. By comparing the digital representation images and applications of sculptures produced with computer aided programs, experiences regarding these processes were shared and evaluated.

Keywords: Art, Sculpture, Public Space, Computer Aided Design, Open Space


Heykel sanatının anlatım olanakları geçtiğimiz yüzyılda kavramsal ve biçimsel olarak sınırsız olanaklara kavuşmuştur. Bu olanaklar heykelin tarihsel süreci içerisinde kentsel ve kamusal alanlardaki uygulama ve ifade biçimlerini bütünüyle değiştirmiştir. Sanatın teknik ve teknoloji ile yakın ilişkisi günümüzde de yakından izlenebilmektedir. Bir sanat dalı olarak heykelde de güncel koşullarda bu ilişkinin bir yansıması olarak, bilgisayar destekli  tasarım-modelleme programları ve teknolojileri kullanılmakta, heykelin  anlatım ve uygulama olanaklarına yönelik  sınırlar genişlemeye devam etmektedir. Çalışma içeriğinde; bilgisayar destekli tasarım programlarının heykel alana sağladığı olanaklar heykellerin bu programlarla sayısal ortamda gerçekleştirilmeleri ve açık alanlarda yer alan uygulamalar sunulmuştur. Bilgisayar destekli programlarla üretilen heykellerin sayısal temsil görselleri ve uygulamalarının karşılaştırılmasıyla, bu süreçlere ilişkin olarak deneyimler paylaşılmış ve  değerlendirilmiştir.

Keywords: Sanat, Heykel, Kamusal alan, Bilgisayar Destekli Tasarım, Açık Alan