Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

Sosyal Farkındalık Bağlamında Trafikte Bisiklet ve Bisiklet Kurallarına İlişkin Sosyal Medya Gönderi Tasarımları: “Trafikte Biz de Varız” ( Social Media Post Designs Regarding Cycling in Traffic and Bicycle Rules in the Context of Social Awareness: “We Are Also Counted in Traffic” )

Author : Alperen YÜCEDAĞ -Çağrı GÜMÜŞ

Abstract

The aim of this study is to raise awareness about the bicycle rules that motor and non-motor vehicle users in traffic should know. It is aimed that the target audience learn the cycling rules with an accurate and fast method. Within the framework of the visual design principles of graphic design, 7 designs prepared as social media posts were examined by descriptive scanning method. Bicycle rules in traffic aim to reach the target audience through social media posts within the scope of social responsibility Project.

Keywords: Graphic design, Social media post design, Social responsibility, Cycling rules in traffic.


Bu çalışmanın amacı trafikte bulunan motorlu ve motorsuz taşıt kullanıcılarının bilmeleri gereken bisiklet kuralları hakkında farkındalık oluşturmaktır. Hedef kitlenin bisiklet kurallarını doğru ve hızlı bir yöntem ile öğrenmesi hedeflenmiştir. Grafik tasarımın görsel tasarım ilkeleri çerçevesinde sosyal medya gönderisi şeklinde hazırlanan 7 adet tasarım, betimsel tarama yöntemi ile incelenmiştir. Trafikte bisiklet kuralları sosyal sorumluluk projesi kapsamında sosyal medya gönderileri aracılığı ile hedef kitleye ulaştırılmayı amaçlamaktadır.

Keywords: Grafik tasarım, Sosyal medya gönderi tasarımı, Sosyal sorumluluk, Trafikte bisiklet kuralları.