Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

COVİD-19 KORKUSU VE KORONAVİRÜS ANKSİYETE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ( EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 FEAR AND CORONAVIRUS ANXIETY )

Author : -Necla TEKTAŞ-- Nuray Öz CEVİZ

Abstract

While university education constitutes the last regular education doors of individuals before work life, the stress of new life creates various fears and anxieties among young people. However, the Covid-19 pandemic, which came into our life in 2019, has affected the adaptation and social lives of youth. Ongoing uncertainty, constantly emerging mutations and the losses experienced around us increase the fear and anxiety of Covid-19. This study was applied to 292 students studying at various universities in our country in the 2021-2022 academic year, using the online e-survey method and data were obtained according to the convenience sampling method. In the study examining the relationships between the Covid-19 fear scale and coronavirus anxiety scale and demographic variables, has been observed that the epidemic affects female students more than male students. In addition, the fear and anxiety levels of those who lost their relatives due to coronavirus were found to be higher than those who did not. Research results reveal that fear of Covid-19 is caused by coronavirus anxiety. As fear increases, the rate of anxiety also increases.

Keywords: Cov


Üniversite eğitimi, bireylerin iş hayatından önceki düzenli son eğitim kapılarını oluştururken yeni hayatın stresi gençler arasında çeşitli korku ve kaygılar oluşturmaktadır. Bununla birlikte 2019 yılı itibari ile ortaya çıkan Covid-19 pandemisi gençlerin adaptasyon ve sosyal yaşam unsurlarını etkilemiştir. Devam eden belirsizlik, sürekli ortaya çıkan mutasyonlar ve etrafımızda yaşanan kayıplar Covid-19 korkusu ve anksiyetesini arttırmaktadır. Bu çalışma, ülkemizde çeşitli üniversitelerde 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde okuyan 292 öğrenci üzerinde çevrimiçi e-anket yöntemi ile uygulanmış ve kolayda örnekleme yöntemine göre veriler elde edilmiştir. Covid-19 Korku Ölçeği ve Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ile demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenendiği çalışmada, salgının kadın öğrencileri erkek öğrencilerden daha fazla etkilediği görülmektedir. Ayrıca yakınını koronavirüs sebebi ile kaybedenlerin korku ve anksiyete düzeyi kaybetmeyenlere göre yüksek çıkmıştır. Araştırma sonuçları Covid-19 korkusunun Koronavirüs Anksiyetesinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Korku arttıkça anksiyete oranında da artış görülmektedir.

Keywords: Covid-19 Korkusu, Koronavirüs Anksiyete, Kaygı, Üniversite Öğrencileri, Salgın.