Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

DİJİTAL ÇAĞDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI ( A FIELD RESEARCH ON DIGITAL TRANSFORMATION AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE DIGITAL AGE )

Author : -Esra GÜR-; Belgin ÇELEBİ - Halit GÜR

Abstract

In today's world, where digital technology is rapidly integrated into our lives, the fact of raising new generations who keep up with technology and think more about technology is obvious. Especially in today's digital age, it seems possible for young people to adapt to the world they live in with their digital awareness. In this regard, it is inevitable for them to develop their digital literacy skills and adapt to the innovations offered by digital transformation. In this research, it is aimed to shed light on the education plans that are planned to be made by analyzing the digital awareness levels of secondary school students with various demographic indicators. For this purpose, the results of the survey and recommendations applied to 212 students studying at Yunus Emre Secondary School in Samsun Province in the 2019-2020 academic year are included.

Keywords: Digital, Digital Literacy, Awareness, Secondary school, Demographic.


Dijital teknolojinin yaşamımıza süratle entegre olduğu günümüz dünyasında, teknolojiye ayak uyduran ve daha fazlası teknolojik düşünen yeni nesillerin yetiştirilmesi gerçeği ortada bulunmaktadır. Özellikle gençlerin günümüz dijital çağında içinde yaşamakta oldukları dünyaya uyum sağlayabilmeleri dijital farkındalıkları ile mümkün görünmektedir. Bu hususta dijital okuryazarlık kabiliyetlerinin gelişmesi ve dijital dönüşümün sunduğu yeniliklere uyum sağlamaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin dijital farkındalık düzeyleri çeşitli demografik göstergelerle analiz edilerek, yapılması düşünülen eğitim planlamalarına ışık tutması amaçlanmıştır. Bu amaçla Samsun İli, Yunus Emre Ortaokulu’nda 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 212 öğrenciye uygulanan anket sonuçları ve öneriler yer almaktadır.

Keywords: Dijital, Dijital Okuryazarlık, Farkındalık, Ortaokul, Demografik.