Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

KİŞİ MARKALAŞMASI VE ÖRNEK VAKA İNCELEMESİ ( PERSON BRANDING AND CASE STUDY )

Author : -Bilge DOĞANLI-

Abstract

The brand, which is one of the important concepts of the last century, shows its importance not only for the product and service sector, but also on the basis of individuals. In order to be permanent, people need personal branding processes that they successfully create and gain sustainability. Those who want to benefit from the power of branding have to successfully perform the branding process and brand management. This study has been carried out based on the idea that with the personal brands to be created, it will be possible to have a privileged and advantageous position on the target audience compared to the competitors. In addition, it is observed that not much work has been produced in the field of person branding. This study considered the founder of the Turkish republic, the Great Leader Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, as an exemplary person since decades before the concept of person branding, his personal branding story, which he realized naturally, inspires those who will work on this subject, as in many other subjects.

Keywords: Brand, Brand Personality, Personal Branding.


Son yüzyılın önemli kavramlarından olan marka, bu önemini yalnızca ürün ve hizmet sektörü için değil, kişiler bazında da göstermektedir. Kişiler kalıcı olabilmek için, başarılı biçimde oluşturarak, sürdürülebilirlik kazandırdıkları kişisel markalaşma sürecine ihtiyaç duymaktadırlar. Markalaşmanın gücünden yararlanabilmek isteyenler, markalaşma sürecini ve marka yönetimini başarılı biçimde gerçekleştirmek zorundadırlar. Oluşturulacak kişisel markalar ile hedef kitle üzerinde rakiplere oranla, ayrıcalıklı ve avantajlı konuma sahip olunabileceği düşüncesinden ve kişi markalaşması alanında çok fazla çalışmanın üretilmediğinin gözlenmesi sonucu bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Örnek kişi olarak ta, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK düşünülmüştür çünkü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, kişi markalaşması kavramından onlarca yıl önce ve doğal biçimde gerçekleştirdiği kişisel markalaşma öyküsü ile bu konuda çalışacaklara da diğer pek çok konuda olduğu gibi ilham olmaktadır.

Keywords: Marka, Marka Kişiliği, Kişi Markalaşması.