Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI VE KADIN SORUNLARI ( WOMEN'S EMPLOYMENT AND RELATED ISSUES IN TOURISM INDUSTRY )

Author : -Serap SARIBAŞ-

Abstract

Women’s employment takes an important place in tourism for ensuring gender equality on a global scale. As the issues such as human resources and skilled labor force have gained more importance today, they have also enabled women to advance more at different levels in business life. Although the inclusion of women in administration remains a fundamental need, it is believed that they have been deliberately excluded from such administrative levels in various ways. The exclusion of women from administrative levels in business life is mostly attributed to their household responsibilities as well as occupational ones. In the context of gender, as the women are placed in a position where they are expected to act as an employee in their houses, and it is dominantly accepted that they have much more responsibilities in domestic issues, it is asserted they either cannot advance in administrative levels in business life at all or can only reach such upper positions to some extent. Although women’s employment in service/tourism industry, which is the basis of our subject matter, has been observed to be increasing more and more every passing year, the same problem remains as a matter of concern in service industry as well. In the present study, it has been emphasized that examining the reason for the exclusion of women from upper administrative positions, especially in tourism industry should be addressed as a research area.

Keywords: Gender Equality, Vertical and Horizontal Gender Segregation, Glass Ceiling Syndrome,


Küresel anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına en önemli basamaklardan birisinin turizmde kadın istihdamı olarak değerlendirilir. Günümüzde insan kaynaklarına, nitelikli iş gücüne verilen önem arttıkça kadınların iş hayatında farklı kademelere yükselmelerini olağan kılmıştır. Her ne kadar kadınların da yönetim kademesinde bulunması bir ihtiyaç olsa da kadınlar, yönetim kademelerinden çeşitli yollarla saf dışı bırakılma stratejisi güdüldüğü düşünülmektedir. Kadınların yönetim kademesinde yer alamamasının, iş dışında ailevi sorumluluklarının da fazla olduğu düşüncesi yer almaktadır. Kadın birey toplumsal cinsiyet bağlamında kendi evinde de bir işçi konumunda yer aldığından ve hayati sorumluluklarının daha fazla olması düşüncesi hâkim olmasından dolayı yönetim kademelerine giden basamakları ya hiç çıkamamakta ya da daha üst noktalara gelemediği ileri sürülmektedir. Konumuzun temellerini oluşturan hizmet/turizm sektöründe kadın istihdamı her geçen yıl daha da artmakta olduğu gözlemlenmesine rağmen hizmet sektöründe de aynı sorunlar göze çarpmaktadır. Kadın bireylerin özellikle turizm sektöründe neden üst düzey yönetici komunda yeteri kadar görev alamadıklarının araştırma konularına dahil edilmesi husususun önemi vurgulanmaktadır.

Keywords: Cinsiyet Eşitliği, Dikey, Yatay Ayrımcılık, Cam Tavan Sendromu,