Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

COVID19 Pandemisi Sürecinde Sosyal İzolasyon, Fiziki Mesafe ve Sosyal Sağlık Durumu ( )

Author : Ali Öztürk

Abstract

Keywords:


Bu çalışma söz konusu Covid-19 ya da korona virüs diye adlandırılan yeni bulaşın toplumsal etkilerini, sosyal sağlık çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda toplumda oluşan genel bilgileri sosyoloji disiplinin imkanları çerçevesinde yorumlayıcı ve yordayıcı tekniklerden de faydalanarak değerlendirmeyi ve analiz etmeyi hedefleyen bir çalışmadır.

Keywords: COVID19 Pandemisi, sosyal izolasyon, fiziki mesafe, sosyal sağlık, Homo-pandemic.