Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

Ülkemizdeki Güncel Geleneksel Tıp Uygulamaları ( )

Author : İsmail SARIKAN

Abstract

Keywords:


Ülkemizde geleneksel tıp uygulamaları 27 Ekim 2014 tarihli yönetmelikten önce, “alternatif tıp” olarak adlandırılmakta iken, yönetmelikten sonra ise “geleneksel ve tamamlayıcı tıp” olarak adlandırılmakta ve kısaca “Getat” olarak isimlendirilmektedir. Uygulamalar 15 farklı alanda yapılmakta olup, en fazla uygulanan türler ise akupunktur, kupa terapi, Ozon terapi, mezoterapi ve hirudoterapi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamaların sadece bir tanesinde sertifikasyon işlemi henüz yapılmamakta olup (Kayropraktik), diğer 14 ayrı alanda Sağlık Bakanlığı tarafından eğitimler verilmektedir. Bu çalışmamızda amaç; kısaca Getat hakkında bilgi vermek ve ülkemizdeki güncel Getat verilerini özetlemektir.

Keywords: Geleneksel tıp, alternatif tıp, DSÖ