Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

OSMANLI DEVLETİ’NİN BÜKREŞ SEFİRLERİ ( The Ottoman Ambassadors to Bucharest )

Author : M. Fatih SANSAR -Hasan BABACAN

Abstract

The diplomatic relations between Ottoman Empire and Romania constituted the subject of this study. The relations between Ottoman Empire and Romania were discussed in the case of the Ottoman Empire’s Ambassadors to Bucharest. In this study, after discussing the process of starting the Ottoman Empire and Romania diplomatic relations, the problems experienced, and the appointed ambassadors and their activities in Bucharest were discussed. The Ottoman Archive documents were used in the study.

Keywords: Bucharest Embassy, Diplomacy, Embassy, Ottoman-Romanian relations.


Bu makalede Osmanlı Devleti’nin Bükreş’te görevlendirdiği sefirler ele alınmıştır. Osmanlı Devleti ile Romanya arasındaki siyasi ve diplomatic ilişkiler, Osmanlı Devleti’nin Bükreş Sefirleri üzerinden incelenmiştir. Makalede Osmanlı-Romanya diplomatik ilişkilerinin başlama süreci, iki ülke arasında yaşanan sorunlar, bu sorunlar karşısında elçilerin faaliyetleri ele alınmıştır. Çalışmamızın temel kaynağını T. C. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi belgeleri oluşturmaktadır.

Keywords: Bükreş Sefareti, Diplomasi, Osmanlı-Romanya ilişkileri, Sefirlik