Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

KURÂN’I KERİM’DEKİ AHLÂKÎ ÖĞRETİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: “HAY” VE “İFFET” KAVRAMLARI ÖRNEĞİ ( AN INVESTIGATION ON ETHICAL TEACHING IN THE QURAN: AN EXAMPLE OF THE CONCEPTS OF )

Author : Mustafa AYGEN

Abstract

Didactic elements and concepts were used in presenting the moral teachings contained in the Quran to the addressee. These teachings aim to shape or direct the behaviors that occur at every moment of human life.  An explanation should be made about the situations that the addressee may encounter and the semantic and etymological roots of these elements and concepts that reflect the attitude to be taken against these situations for order to better understand the values presented in the book and reach a holistic meaning. Since this study handles the subject within a certain boundary and aims to reach a holistic conclusion within this framework, the subject will be handled over the concepts.

Keywords: Quran, ethics, virtue, chastity, pudicity


Kur’ân-ı Kerîm’in bünyesinde barındırdığı ahlâkî öğretilerin muhataplara sunulmasında öğretici öğeler ve kavramlar kullanılmıştır. Bu öğretiler insan hayatının her anında ortaya çıkan davranışları şekillendirme veya yönlendirme amacı taşımaktadır. Kitapta sunulan bu değerlerin daha iyi anlaşılabilmesi ve bütüncül bir anlama ulaşılabilmesi için, muhatabın karşılaşabileceği durumları ve bu durumlara karşı takınılması gereken tavrı yansıtan bu öğeler ve kavramların semantik ve etimolojik kökenleri hakkında izahat getirilmelidir. Bu çalışmanın konuyu belirli bir sınır çerçevesinde ele alması ve bu çerçevede bütüncül bir sonuca ulaşabilme amacı taşıması sebebiyle, konu –makalemizin de hareket noktası olan- ‘‘İffet’’ ve ‘‘Hayâ’’ kavramları üzerinden ele alınacak olup, bu doğrultuda ilk olarak bu kavramların etimolojik kökenlerine inilmesi gerekmektedir.

Keywords: Kuran, Ahlâk, Erdem, İffet, Hayâ