Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

COVID 19’UN E-SPOR SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ( THE EFFECT OF COVID-19 ON THE E-SPORTS SECTOR )

Author : Hülya BİNGÖL -Şükru BİNGÖL -İsmail ÖNER

Abstract

The new type of coronavirus (covid-19) epidemic, which affects the sports world as well as all areas of life, faces the sports world with unpredictable material damage. With the Covid-19 outbreak, individuals who have to stay at home in order to isolate themselves, acquire new activities and hobbies as well as many negativities. Electronic sports (e-sports) games, which offer the opportunity to have a good time at home, compete and socialize, come first. Based on these thoughts, in our study, we aimed to identify and examine the economic and social effects of increased interest in e-sport due to the covid-19 outbreak. In this qualitative research conducted with the screening model, the e-sports sector, which has a large audience in the world and in our country, has gained an economically positive momentum due to the postponement or cancellation of traditional sports activities due to the covid-19 outbreak, and individuals in this process and increased the impression and enabled new branches. In addition, with the increase of technological knowledge and skills, it is predicted that the e-sports industry will gain further momentum in the future.

 

 

Keywords: Sports, Covıd-19, E-Sports, E-Sports Sector


Hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını spor dünyasını öngörülemeyen maddi bir zararla karşı karşıya bırakmaktadır. Covid-19 salgınıyla birlikte kendilerini izole etmek için evde kalma zorunluluğunda olan bireyler birçok olumsuzluğun yanı sıra yeni aktiviteler ve hobiler edinmektedirler. Bunlara öncül olarak evde hoşça vakit geçirme, rekabet ve sosyalleşme imkânı sunan elektronik spor (e-spor) oyunları gelmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak çalışmamızda, covid-19 salgını nedeniyle e-spora artan ilginin ekonomik ve sosyal etkilerinin tespit edilmesi ve incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeliyle yapılan bu nitel araştırmada, Dünya da ve ülkemizde büyük izleyici kitlesine sahip e-spor sektörünün, covid-19 salgını nedeniyle geleneksel sportif faaliyetlerin ertelenmesi veya iptali ile birlikte, ekonomik açıdan olumlu bir ivme kazanmış, bireyler evde kaldığı bu süreçte e-spora katılımın ve izlenimin arttığı ve yeni branşlar çıkarabilmesine de olanak sunmuştur. Ayrıca teknolojik bilgi ve becerinin artmasıyla birlikte ileri ki zamanlarda e-spor endüstrisinin daha da ivme kazanacağı öngörülmektedir.

 

 

Keywords: Spor, Covid-19, E-Spor, E-Spor Sektörü