Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

TURKISH (OTTOMAN) SOURCES FOR THE HISTORY OF MONTENEGRO ( Karadağ Tarihi İçin Türk (Osmanlı) Kaynakları )

Author : Šerbo RASTODER

Abstract

As soon as, it is estimated there are about 60.000 documents in the Turkish archives referring to Montenegro. The study aims on the importance for the Ottoman Empire sources for the history of Montenegro. The aim of the study is to reveal the importance of Ottoman archive documents for the history of Montenegro

Keywords: Historiography, Montenegro history, Ottoman Empire archives, Ottoman Empire history


Türk arşivlerinde Karadağ'a atıfta bulunan yaklaşık 60.000 belge olduğu tahmin edilmektedir. Bu çalışma, Karadağ tarihi için Osmanlı kaynaklarının önemine odaklanmıştır. Çalışmanın amacı, Osmanlı arşiv belgelerinin Karadağ tarihi açısından önemini ortaya koymaktır.

Keywords: Karadağ Tarihi, Osmanlı arşivleri, Osmanlı tarihi, tarih yazımı