Search An Article

Search within hundreds of thousands of academic publications metadata.

9 – 12 YAŞ YÜZÜCÜLERİN COVİD – 19 SALGIN ARASI VERİLMEDEN ÖNCEKİ VE ARADAN SONRAKİ DÖNEMİN 50 M SERBEST TEKNİK PERFORMANSLARINA ETKİSİ ( THE EFFECT OF 9-12 YEARS OLD SWIMMERS ON 50 M FREE TECHNICAL PERFORMANCE BEFORE AND AFTER COVID-19 )

Author : Mehmet Onur Sever

Abstract

The aim of this study is; It is the study of the effect of the period before and after 19 epidemic breaks on 50 m free technical performances in swimmers. Nineteen amateur swimmers with an average age of 9 - 12, who trained at least five days a week in the swimming team in Gümüşhane, participated in the study voluntarily. During this period, athletes were asked to do 45 - 60 minutes of exercises every other day with their own body weights and tera band. The normality distribution of the data was determined with the "Shapiro-Wilk" test. As a result of the analysis, it was determined that the distribution of the data was normal. After the isolation period, it was analyzed by using “Paired t test” within the group to determine the difference. The significance level was evaluated according to p <0.05 significance level. As a result, it was determined that the swimmers who could not leave the house due to the restrictions, performed at home with their own body weight and tera tape during the isolation period, prevented performance loss although 50 m free swimming (short distance) did not increase the performance of the athlete.

Keywords: Covid-19, Swimming, Training


Bu çalışmanın amacı; yüzücülerde 19 salgın arası verilmeden önceki ve aradan sonraki dönemin 50 m serbest teknik performanslarına etkisi etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya, Gümüşhane ilinde yüzme takımında haftada en az beş gün antrenman yapan yaş ortalamaları 9 – 12 olan 19 amatör yüzücü gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular bu dönemde evlerinde kendi vücut ağırlıkları ve tera bant ile gün aşırı 45 – 60 dakikalık egzersizler yapmaları istenmiştir. “Shapiro-Wilk” testi ile verilerin normallik dağılımları belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda verilerin dağılımının normal olduğu tespit edilmiştir. Tecrit dönemi sonrasında farkın tespiti için grup içi “Paired t testi” kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p <0.05 önem seviyesine göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak kısıtlamalar sebebi ile evden çıkamayan yüzücülerin tecrit döneminde evde kendi vücut ağırlıkları ve tera bant ile yapmış oldukları çalışmaların 50 m serbest yüzme (kısa mesafe) sporcu performansını arttırmamasına rağmen performans kaybını engellediği belirlenmiştir.

Keywords: Covid-19, Yüzme, Antrenman